Ferdinand Kovačević

Pionir hrvatske telegrafije Ličanin Ferdinand Kovačević 12. veljače 1876. patentirao je pronalazak tzv. Dupleks veze koja je omogućila da se Morzeovi znakovi istodobno odašilju jednim vodom u suprotnim smjerovima. Patentna isprava, izdana u Beču pod brojem 4353, smatra se prvom u povijesti hrvatskog izumiteljstva

Pionir hrvatske telegrafije. Godine 1869. imenovan je podgrađovođom telegrafa u Telegrafskom inspektoratu Hrvatske i Slavonije u Zagrebu, a od 1872. nalazi se na mjestu tajnika novoosnovane Telegrafske direkcije za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu. U patentnom uredu u Beču patentirao je 1876. novi postupak dupleks veza, a sličnu je patentnu ispravu dobio i od ministarstva u Budimpešti. Godine 1892. u Zagrebu je objavio knjigu Elektro magnetični brzojav - osobitim obzirom na poštansko-brzojavne odpravnike